Social Services Improvement Agency / Asiantaeth Gwella’r Gwasanaethau Cymdeithasol (SSIA)

SSIA has moved and is now part of Social Care Wales.

You can access the new Social Care Wales website at www.socialcare.wales

Our contact details and any other information can be found on the new website.

If you have any enquiries relating to the former SSIA website, please contact 029 2046 8600 or alternatively email: enquiry@wlga.gov.uk

Click here to go to Social Care Wales

SSIA wedi symud ac mae bellach yn rhan o Gofal Cymdeithasol Cymru.

Gallwch gael mynediad i'r wefan newydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn www.socialcare.wales

Mae ein manylion cyswllt ac unrhyw wybodaeth arall ar gael ar y wefan newydd.

Ynghylch unrhyw ymholiadau am hen wefan SSIA, ffoniwch 029 2046 8600 neu anfon neges at: enquiry@wlga.gov.uk

Cliciwch yma i fynd i Ofal Cymdeithasol Cymru
ADSS Cymru website [Opens in a new window] Welsh Assembly Government website [Opens in a new window] WLGA website [Opens in a new window]